web camera at school

web camera at school

เพิ่งจะดูได้ แต่เสียดายวันนี้เบสท์ป่วย ไม่ได้มาเรียน
เลยดูเพื่อนๆเบสท์เรียนไปพลางๆก่อน

วันไหว้ครู

วันไหว้ครู

เป็นวันแรกที่เบสท์ยอมแต่งตัวไปโรงเรียน และเป็นวันแรกที่ตี่ตี๋เซนใส่ชุดนักเรียน แล้วก็เป็นวันไหว้ครูครั้งแรกของเบสท์อีกด้วย ช่างเป็นวันดีอะไรเช่นนี้

เสียอย่างเดียว เบสท์เป็นไข้

Painting with Bob the builder

Painting with Bob the builder

Painting with Bob the builder carpenter set. ummm... it's not for painting honey.