เดือนที่เจ็ด

เดือนที่เจ็ด

หนูอายุ 7 เดือนแล้วนะคะ

เดือนที่หก

เดือนที่หก

หนูตัวโตขึ้นแล้วนะคะ ชุดเริ่มใส่ไม่ได้แล้ว

เดือนที่ห้า

เดือนที่ห้า

ผมทรงใหม่ของหนู ออกแบบโดยชราชน (ไม่ใช่ "ชลาชล" อะนะ)

เดือนที่สี่

เดือนที่สี่

เบสท์คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของผม ส่วนม๊าม้าคือสิ่งที่ดีรองลงไปค่ะ ฮ่าๆๆ

เดือนที่สาม

เดือนที่สาม

หน้าหนูเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะ