เที่ยวห้างกับพี่ฟิมล์

มีความสุขที่สุด
ได้ โอชาเคน ของเล่นที่ต้องการแล้ว
คนนี้พี่เลี้ยงค่ะ
เข้าไปเล่นบ้านบอล
อ่านป้ายข้อ 8 ดูนะ เค้าห้ามผู้ปกครองขึ้นชั้นบน
พี่เลี้ยงมันอ่านป้ายไม่ออก
สนุกมากมาย
ระวังเสียสายตานะ
จ้องจอตาเขม็งเลย
  • 1