6 มิถุนายน Haven Resort

trip นี้ไปเพราะลูกเบสท์ขอมาว่าอยากจะไปทะเล (รู้ว่าไปทะเลแล้วไม่ต้องไปโรงเรียน) ไปมันทุกเดือนตั้งแต่กุมาพันธ์-มิถุนายน

เริ่มต้นแบบาพเอียงนิดๆ เพราะาพนี้ Best ถ่ายด้วยตัวเองค่ะ
ตอไม้นี่ก็ฝีมือ Best เช่นกัน
นี่ก็ฝีมือเบสท์ถ่ายอาอึ้ม
อยากไปโรงเรียนจังเลย ฮ่าๆๆ
ยิ้มตาหยีชูสองนิ้ว
ถึงห้องพักแล้ว
ยิ้มตาหยีทุกที
เริ่มออกเดินสำรวจค่ะ
ลูกอะไรน่ะ
เบสท์ถามว่า ข้างล่างนั่นป่าใช่ไหมคะ?
วิวจากระเบียงห้องพักค่ะ
ยิ้มหน่อยดิ
ยิ้มแล้วค่ะ
สนุกจังเลย
ดอกไม้สวยจังเลย