23 เดือน |
เอี๊ยด มาม๊าปาป๊าลงๆ ให้ไวเลย ถึงแล้ว ไปซื้อข้าวให้หนูกินด้วย