ช่วงแรกเกิดหนึ่งเดือนแรก

เริ่มปรับตัวกับโลกายนอกได้แล้วค่ะ

หนูขอสลบก่อนค่ะ
ลืมตาแป๋ว
ช่วงเดือนแรกหนูชอบทำปากจู๋ค่ะ
แย่ะ
  • 1