เดือนที่สิบ |
นี่ไม่ใช่การรำนะ แต่เป็นท่าหนูกำลังจับนกที่บินผ่าน