อยุธยา

ไปกินกุ้งเผาที่อยุธยา
ดูดนม
เสือ เสือ
กัว กัวเสือ
ไปไหว้พระที่วัดพนัญเชิง
ยิ้มแฉ่ง
หยอดตู้ทำบุญ
หยอดตู้ไปตลอดทางเลย
อีก อีก
ชักเมื่อยแล้ว
ยังไม่หมด
มีเป็นร้อยตู้แหงเลย
ไหว้พระจีน
หารูปหนูเจอมั๊ยอะ
ชายหนุ่มที่ไหนมาถ่ายรูปด้วยอะ