วันไหว้ครู

เป็นวันแรกที่เบสท์ยอมแต่งตัวไปโรงเรียน และเป็นวันแรกที่ตี่ตี๋เซนใส่ชุดนักเรียน แล้วก็เป็นวันไหว้ครูครั้งแรกของเบสท์อีกด้วย ช่างเป็นวันดีอะไรเช่นนี้

เสียอย่างเดียว เบสท์เป็นไข้

IMG_6114
IMG_6115
IMG_6116
IMG_6117
IMG_6119
IMG_6120
IMG_6121
IMG_6122
IMG_6124
IMG_6125
  • 1